Tarieven 2019

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.


Bewindvoering zonder schulden:

Voor een alleenstaande                                € 114,14 (incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden                                  € 136.93 (incl. 21% BTW)

Bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande                                € 147,62 (incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden                                  € 177,16 (incl. 21% BTW)


Curatele alleenstaande:

Ondercuratelestelling zonder schulden     € 205,40 (incl. 21% BTW)

Ondercuratelestelling met schulden          € 235,55 (incl. 21% BTW)


Eenmalig voor bewind en curatele

Instaptarief:

Bewindvoering alleenstaande                        € 644,93 (incl. 21% BTW)

Bewindvoering samenwonenden                  € 773,19 (incl. 21% BTW)

Curatele alleenstaande                                    € 1160,39 (incl. 21% BTW)

Uitstaptarief

Uitstaptarief alleenstaande                             € 242,00 (incl. 21% BTW)

Uitstaptariefsamenwonenden                        € 290,40 (incl. 21% BTW)


Afwijkende tarieven

Uurtarief                                                             € 80,46 (incl. 21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop                     € 402,79 (incl. 21% BTW)

PGB Beheer                                                        € 603,79 (incl. 21% BTW)