Betalingen en Leefgeld (huishoudgeld)

Het huishoudgeld (het wekelijkse) wordt op de maandag aangeboden aan de bank ter uitbetaling. Heeft u een SNS leefgeld rekening dan wordt het dezelfde dag bijgeschreven. Voor de overige banken is dit 1 dag later. Wij hebben dit helaas niet in de hand.

Voor de verwerking van overige betalingen dient u wel rekening te houden met een doorlooptijd van een aantal werkdagen na overboeken. De ontvangende partij moet de ontvangen betaling verwerkingen en dat kost ook tijd.

Post doorsturen

Wij verzoeken u de rekeningen die u nog thuis ontvangt welke van uw beheerrekening moeten worden betaald, zo spoedig mogelijk naar ons door te sturen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de extra aanmanings of incassokosten doordat de post te laat wordt doorgestuurd, of door saldo tekort op uw beheerrekening.

Rechtmatigheidsformulier gemeente

In sommige gevallen moeten uitkeringsgerechtigden elke maand opgave doen van hun inkomsten en eventuele wijzigingen in de woon- of leefsituatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen, ondertekenen en het aanleveren bij de gemeente.

Dit is van toepassing voor uitkeringsgerechtigden die ook nog inkomsten uit arbeid hebben, maar ook nieuwe uitkeringsgerechtigden gedurende een vooraf vermeld aantal maanden.

Na controle door de betreffende afdeling van uw gemeente wordt de betaling van de uitkering vrijgegeven. Niet of te laat inleveren heeft gevolgen! de eerste keer meestal een waarschuwing; bij herhaling kan een boete volgen.

De overige uitkeringsgerechtigden ontvangen maandelijks een wijzigingsformulier, dat alleen moet worden ingeleverd in geval van wijzigingen, bijvoorbeeld in het inkomen, vermogen, woon- of leefsituatie.